Ansh46 Oldenbarneveltstraat door Joey van Dongen
Ansh46 Oldenbarneveltstraat door Joey van Dongen
Mostert & van Leeuwen Oldenbarneveltstraat door Joey van Dongen
Wendela van Dijk Oldenbarneveltstraat door Joey van Dongen
Ansh46 Oldenbarneveltstraat door Joey van Dongen
SHPPR Oldenbarneveltstraat door Joey van Dongen
Zomers Bloemen Oldenbarneveltstraat door Joey van Dongen

Bereikbaarheid

Parkeren kunt u vrijwel altijd in de Karel Doormanstraat of de parkeergarage onder het Doelenplein. De parkeergarage bereikt u het makkelijkst door de Karel Doormanstraat uit te rijden en dan linksaf te slaan. Houd u er rekening mee dat als u in de Karel Doormanstraat parkeert u alleen met chipknip of credit card kunt betalen. De v. Oldenbarneveltstraat is met de voet bereikbaar vanaf het centraal station.


Johan van Oldenbarnevelt

Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)

Nederlandse staatsman

De Nederlandse staatsman Johan van Oldenbarnevelt werd in 1547 in Amersfoort geboren. Hij was een telg uit een regentengeslacht en werd advocaat in Den Haag. Hij streed mee voor Haarlem en Leiden in de strijd tegen Spanje.

Van Oldenbarnevelt werd in 1576 pensionaris van Rotterdam en ijverde binnen de Staten van Holland en Zeeland om Maurits in 1585 als stadhouder aan te stellen. Hiermee kwam een einde aan de macht van Leicester. In 1586 werd Van Oldenbarnevelt advocaat van den Lande (Holland). In deze functie ontving hij buitenlandse gezanten en leidde hij de politiek in de moeilijkste tijd van de Republiek. Ook was hij betrokken bij de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602.

Van Oldenbarnevelt werd omschreven als ‘onuitputtelijke vindingrijkheid’ en ‘waarlijk weergaloos’, net als de Van Oldenbarneveltstraat te Rotterdam.